การประยุกต์ใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติ

แพลตฟอร์ม ตัวกระตุ้นเชิงเส้นความเร็วสูง ที่ผลิตโดย เทคโนโลยีกระบอกสูบไฟฟ้า DGR ถูกนำไปใช้กับเครื่องเจาะอัตโนมัติของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วผลการดำเนินงานได้รับการอนุมัติให้เชื่อถือได้หลังจากการทดลองใช้ 3 เดือน