สายการบรรจุเครื่องบรรจุเหล็กอัตโนมัติ

DGR ตัวกระตุ้นเชิงเส้นไฟฟ้าใช้กับเครื่องบรรจุสายรัดเหล็กอัตโนมัติ ตัวกระตุ้นแบบไฟฟ้าเชิงเส้นควบคุมการเคลื่อนไหวของหัวรัดเพื่อให้ได้ตำแหน่งถูกต้องมากขึ้นและความแม่นยำในการวางตำแหน่งซึ่งกันและกันของการเคลื่อนไหวขึ้นและลงจะถูกควบคุมภายใน 0.05mm