แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นไฟฟ้าสามารถยกขึ้นได้ถึง 500N playload