แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นไฟฟ้าสามารถยกได้ถึง 20ton playload