แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นไฟฟ้าสามารถยกขึ้นได้ถึง 10KN playload